ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5338-9228 , 0-5338-9229 ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นอุตสาหกรรม
     

กระทรวงต่างประเทศ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
จำนวน ๔๗ คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์ฯ

โดยทำกิจกรรม ๑.การผลิตสบู่จากนมแพะ
๒.การทำไอศกรีมข้าวกล้องงอก
๓.การทำโดนัทข้าวกล้องงอก
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๓ มีนาคม ๒๕๖๐