ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5338-9228 , 0-5338-9229

คณะศึกษาดูงานประจำเดือน
เดือน กุมภาพันธ์ 2561
9 กุมภาพันธ์ 2561
  เทศบาลตำบลดงดำ
7 กุมภาพันธ์ 2561
  โรงเรียนทหารนายเรือ
5 กุมภาพันธ์ 2561
  สำนักงานพัฒนาชุม
เดือน มกราคม 2561
8 มกราคม 2561
  อบต.ท่าช้าง
5 มกราคม 2561
  สำนักงาน กปร.