ผู้ชมทั้งหมด ครั้ง
 
 
รับฟังรายการ "ใต้ร่มพระบารมีที่ห้วยฮ่องไคร้" โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพียงหมุนคลื่นวิทยุไปที่ สวท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวัน เสาร์ เวลา 15.10-16.00 น. สวท.เชียงใหม่ AM 639 MHz ทุกวัน ศุกร์ เวลา 06.10-07.00 น. เสียงจากแม่โจ้ FM 95.5 MHz ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 15.10-16.00 น. และ มก.เชียงใหม่ AM 612 MHz ทุกวัน พุธ - พฤหัสบดี เวลา 06.30-06.55 น.
         
 2. การเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง
 


        ปลานิล เป็นปลาเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด สามารถแพร่ขยายพันธุ์เองได้อย่างรวดเร็ว ผสมพันธุ์วางไข่ได้ตลอดทั้งปีโดยธรรมชาติก่อนการผสมพันธุ์ปลานิลเพศผู้จะต้อง ขุดหลุมเพื่อเป็นที่สำหรับ
การผสมพันธุ์วางไข่ แต่ปลาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผสมพันธุ์ วางไข่ได้ ในกระชัง โดยไม่จำเป็นต้อง
ขุดหลุม ดังนั้นการเพาะพันธุ์ปลานิลในกระชังจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งสำหรับเกษตรกรที่ไม่มีพื้นที่ในการสร้างบ่อ
แต่มีพื้นที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำขนาดใหญ่ เช่น อ่างเก็บน้ำ สามารถสร้างกระชังเลี้ยงปลาได้ และการสร้างกระชังมีต้นทุน
ที่น้อยกว่าการขุดบ่อ

        การผลิตลูกพันธุ์ปลานิลในกระชัง ต้องทำการคัดพ่อ – แม่พันธุ์ ที่แข็งแรงและสมบูรณ์เพศ
อายุตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป ลงเพาะในกระชังขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร ลึก 2 เมตร  อัตราส่วนพ่อพันธุ์ 1 ตัว
แม่พันธุ์ 2 ตัว ความหนาแน่น 3 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ปล่อยให้พ่อแม่พันธุ์ผสมกันเองในกระชังนาน 45 วัน
จึงทำการเก็บรวบรวมลูกปลา ในการเพาะเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ 150 ตัว ผลผลิตลูกปลาที่ได้เฉลี่ย 10,000 ตัวต่อกระชัง 
และสามารถอนุบาลลูกปลาจนมีขนาดความยาว 3 – 5 ซม.ใช้ระยะเวลา 15 วัน
มีอัตราการรอดตาย 80 – 85 เปอร์เซ็นต์ ลูกปลาที่ได้สามารถนำไปจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

  

 
Huai Hong Khrai Royal Development Study Center
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ 053-389228 - 9 โทรสาร 053-389228 - 9 ต่อ 101