ผู้ชมทั้งหมด ครั้ง
 
 
รับฟังรายการ "ใต้ร่มพระบารมีที่ห้วยฮ่องไคร้" โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพียงหมุนคลื่นวิทยุไปที่ สวท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวัน เสาร์ เวลา 15.10-16.00 น. สวท.เชียงใหม่ AM 639 MHz ทุกวัน ศุกร์ เวลา 06.10-07.00 น. เสียงจากแม่โจ้ FM 95.5 MHz ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 15.10-16.00 น. และ มก.เชียงใหม่ AM 612 MHz ทุกวัน พุธ - พฤหัสบดี เวลา 06.30-06.55 น.
         
 3. การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์กลม
 


        ปลาดุกบิ๊กอุยเป็นปลาที่เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างปลาดุกอุยและปลาดุกเทศ สามารถขยายพันธุ์ได้ดี
อัตราการเจริญเติบโตค่อนข้างดี ทนทานต่อโรคสูง มีรสชาติอร่อย การเลี้ยง ปลาดุกบิ๊กอุย ในบ่อซีเมนต์กลมเป็น
รูปแบบ ที่เหมาะสมกับเกษตรกรที่มีพื้นที่การใช้สอยและมีน้ำไว้ใช้ในการเลี้ยงปลาอยู่อย่างจำกัด

        การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์กลมควรปล่อยลูกปลาขนาด 2 – 3 ซม.ในอัตรา 50 – 70 ตัวต่อตารางเมตร
ให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปโปรตีน ไม่ต่ำกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ในปริมาณ 3 –5 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว แบ่งให้ 2 มื้อ
เช้า – เย็น ปลาจะเจริญเติบโตได้ ขนาด 100 – 200 กรัมต่อตัวในระยะเวลาเลี้ยง 90 วัน
อัตราการรอดตาย 80 เปอร์เซ็นต์

        นอกจากนี้สามารถที่จะใช้อาหารธรรมชาติชนิดต่าง ๆ ทดแทนอาหารเม็ดได้ เช่น ปลวก ไส้เดือน หรือปลาเป็ด
เพื่อลดต้นทุนในการซื้ออาหารสำเร็จรูปทำให้ได้ผลกำไรมากขึ้น

  
 
Huai Hong Khrai Royal Development Study Center
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ 053-389228 - 9 โทรสาร 053-389228 - 9 ต่อ 101