ผู้ชมทั้งหมด ครั้ง
 
 
รับฟังรายการ "ใต้ร่มพระบารมีที่ห้วยฮ่องไคร้" โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพียงหมุนคลื่นวิทยุไปที่ สวท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวัน เสาร์ เวลา 15.10-16.00 น. สวท.เชียงใหม่ AM 639 MHz ทุกวัน ศุกร์ เวลา 06.10-07.00 น. เสียงจากแม่โจ้ FM 95.5 MHz ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 15.10-16.00 น. และ มก.เชียงใหม่ AM 612 MHz ทุกวัน พุธ - พฤหัสบดี เวลา 06.30-06.55 น.
         
 4. การเลี้ยงปลากดหลวงในบ่อซีเมนต์กลมระบบน้ำไหลผ่าน
 


        ปลากดหลวงเป็นปลาหนัง ลักษณะคล้ายปลากดคัง เลี้ยงง่ายมีอัตราการเจริญเติบโตดีกว่าปลากดพื้นเมือง
ไม่กินกันเอง อัตราการรอดตายสูง และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อปลาดีมาก รวมทั้งเนื้อปลามีสีขาวใส รสชาติดี
สามารถนำไป ปรุงเป็นอาหารไทยได้ดีทุกชนิด ปลากดหลวงมีราคาขายสูงถึงประมาณ  100 – 120 บาท/กก. 
ในการเลี้ยงปลากดหลวง เริ่มปล่อยลูกปลาขนาดความยาว  5 นิ้ว อัตราความหนาแน่น 5-6 ตัวต่อตารางเมตร
ให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปโปรตีน ไม่ต่ำกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ในปริมาณ 3 - 5 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักตัว
แบ่งให้วันละ 2 มื้อ เช้า – เย็น ใช้ระยะเลาเลี้ยงนาน 4 เดือน จะได้ปลามีน้ำหนัก เฉลี่ย 500 – 600 กรัม อัตราการเปลี่ยนอาหาร เป็น เนื้อเฉลี่ย 1.37 และมีอัตราการรอดตาย 96 เปอร์เซ็นต์

                  การเลี้ยงปลากดหลวงในบ่อซีเมนต์ระบบน้ำไหลผ่านเป็นแนวทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรที่มีพื้นที่อยู่ในเขต
ชลประทาน หรือมีน้ำมากพอ ที่จะปล่อยน้ำ ไหลผ่านบ่อ จากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ พื่อเป็นการใช้น้ำช่วยเพิ่มออกซิเจน
ให้กับปลาแทนการใช้เครื่อง ให้อากาศ  ซึ่งเป็นการสิ้นเปลือง น้ำมันหรือไฟฟ้าและระบบน้ำที่ไหลผ่านบ่อ
ยังช่วยล้างตะกอน  สิ่งปฏิกูลในบ่อปลา ทำให้บ่อปลาสะอาด ส่งผลให้ปลามีสุขภาพดี ไม่เครียด โตเร็ว
และยังสามารถปล่อยปลาในอัตราที่หนาแน่นกว่าปกติได้ ทำให้เกษตรกรมีผลผลิตในปริมาณที่มากขึ้น

  
 
Huai Hong Khrai Royal Development Study Center
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ 053-389228 - 9 โทรสาร 053-389228 - 9 ต่อ 101