ผู้ชมทั้งหมด ครั้ง
 
 
 
รับฟังรายการ "ใต้ร่มพระบารมีที่ห้วยฮ่องไคร้" โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพียงหมุนคลื่นวิทยุไปที่ สวท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวัน เสาร์ เวลา 15.10-16.00 น. สวท.เชียงใหม่ AM 639 MHz ทุกวัน ศุกร์ เวลา 06.10-07.00 น. เสียงจากแม่โจ้ FM 95.5 MHz ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 15.10-16.00 น. และ มก.เชียงใหม่ AM 612 MHz ทุกวัน พุธ - พฤหัสบดี เวลา 06.30-06.55 น.
         
 6. การเลี้ยงกบนา โดยวิธีเกษตรธรรมชาติ
           
 

 

ลักษณะทั่วไปของ  กบนา  
        กบนา หรือ กบพื้นเมือง  เป็นกบขนาดกลาง ที่พบอยู่ทั่วไปทุกภาคของประเทศไทย เมื่อโตเต็มที่ตัวผู้มีขนาดเล็กกว่าตัวเมีย มีน้ำหนักตั้งแต่ 200 – 400  กรัม ด้านหลังมีสีน้ำตาลและมีจุดดำ
ด้านท้องสีขาว ที่ริมฝีปากมีแถบสีดำ ใต้คางอาจมีจุดดำหรือลายสีดำ ขาหน้าและขาหลังมี ความยาว ปานกลาง
เท้าหน้ามี 4  นิ้ว ไม่มีแผ่นหนังยึดติด ส่วนเท้าหลังมี 5  นิ้ว

รูปแบบบ่อเลี้ยงกบ บ่อเลี้ยงกบในปัจจุบันทำได้หลายแบบ ได้แก่
        1) บ่อซีเมนต์ และถังซีเมนต์ชนิดกลม  ควรเป็นบ่อที่กักเก็บน้ำลึก 30-50  เซนติเมตร บ่อแบบนี้สามารถดัดแปลงนำไปใช้ในการเลี้ยงแบบต่างๆ เช่น การขยายพันธุ์ เลี้ยงกบเนื้อและพ่อแม่พันธุ์
การอนุบาลลูกอ๊อดและลูกกบเล็ก  
        2) บ่อดิน ข้อดี คือการลงทุนต่ำบริเวณพื้นที่ที่มีอากาศหนาวสามารถใช้เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กบนาข้ามฤดูกาล
ได้ดีสามารถทำเป็นบ่อพักกบนาชั่วคราวในกรณีที่ต้องการลดอาหารเพื่อให้กบพักตัวในช่วงฤดูหนาว
ก่อนนำไปขาย
        3) การเลี้ยงในกระชัง บริเวณพื้นที่ๆมีบ่อน้ำ หรือมีสระน้ำขนาดใหญ่ หรือมีร่องน้ำไหลผ่าน สามารถทำกระชังเลี้ยงกบได้  

ลักษณะข้อดี ข้อเสีย ของกบนา
        ข้อดี
                1. ไข่กบนาสามารถฟักออกเป็นตัวภายในเวลา 1-2 วัน
                2. ลูกอ๊อดกบนาใช้ระยะในการเจริญเติบโตเป็นลูกกบ เพียง 30-45 วัน
                3. รวมระยะเวลาการเลี้ยงจนกระทั่งสามารถจับขายได้ เพียง 3-4 เดือน

        ข้อเสีย  
                1. เมื่อถึงฤดูหนาว กบนาจะจำศีล คือจะไม่กินอาหาร
                2. กบนามีนิสัยดุร้าย กัดกินกันเองได้ ตั้งแต่ระยะลูกอ๊อด
                3. กบนาตื่นตกใจได้ง่าย ดังนั้นอาจจะเกิดบาดแผลได้ง่าย

ต้นทุนในการเลี้ยงกบนา

ระยะเวลาใน
การเลี้ยง

ต้นทุนการเลี้ยง
ต่อ กบ 1 ตัว

ราคาที่ขายได้
ต่อ 1 ตัว

น้ำหนักกบ
โดยเฉลี่ย

4 เดือน

5.84 บาท

13-15 บาท

200-250 กรัม

12 เดือน

36.80 บาท

200-250 บาท

300-400 กรัม

  

 

 
Huai Hong Khrai Royal Development Study Center
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ 053-389228 - 9 ต่อ 102 ประชาสัมพันธ์
โทรสาร 053-389228 - 9 ต่อ 101