ผู้ชมทั้งหมด ครั้ง
 
 
รับฟังรายการ "ใต้ร่มพระบารมีที่ห้วยฮ่องไคร้" โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพียงหมุนคลื่นวิทยุไปที่ สวท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวัน เสาร์ เวลา 15.10-16.00 น. สวท.เชียงใหม่ AM 639 MHz ทุกวัน ศุกร์ เวลา 06.10-07.00 น. เสียงจากแม่โจ้ FM 95.5 MHz ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 15.10-16.00 น. และ มก.เชียงใหม่ AM 612 MHz ทุกวัน พุธ - พฤหัสบดี เวลา 06.30-06.55 น.
         
 7. การเพาะเห็ดเศรษฐกิจทำง่ายรายได้ดี
 

 
        ขั้นตอนการผลิตเห็ดในถุงพลาสติกสามารถทำได้ ดังนี้คือ การผลิตเชื้อบริสุทธิ์(แม่เชื้อ)  การผลิตหัวเชื้อ
บนเมล็ดธัญพืช(หัวเชื้อ) การผลิตก้อนเชื้อ และการเปิดดอก(ก้อนเชื้อเห็ด) ซึ่งเป็น การทำแบบครบวงจรในการผลิต
เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การผลิตเห็ดในโรงเรือนเปิดดอก  ขนาด  4 x 6  เมตร


ชนิดเห็ด

เห็ดนางรม
เปลือกถั่วเหลือง:
ขี้เลื่อยไม้ยางพารา (75:25)

เห็ดหลินจือ
เศษไม้มะม่วง

เห็ดหอม
ขี้เลื่อยไม้ฉำฉา

เห็ดนางฟ้า
ภูฐานขี้เลื่อยไม้กระท้อน:

ขี้เลื่อยไม้ยางพารา (50:50)

ต้นทุน/ก้อน

4  บาท/ก้อน

6  บาท/ก้อน

5  บาท/ก้อน

4 บาท/ก้อน

ความจุ  (ก้อน/โรง)

2,000

2,000

1,000

2,000

ผลผลิต  (กรัม/ก้อน)

260  กรัม

34.20 กรัม  (สด)

120  กรัม

200  กรัม

ผลผลิต  (กก./โรง)

520 กก. (2 รุ่น)

68.40 กก. (สด) 
13.68 กก. (แห้ง) (1รุ่น)

120 กก.
(1 รุ่น)

400  กก.
(2 รุ่น)

ราคาผลผลิต (บาท/กก.)

30-35

1,500 (น้ำหนักแห้ง)

100-120

30-35

ระยะเวลาบ่มก้อนเชื้อ(วัน)

24 

49

61

30

ระยะเวลาเก็บผลผลิต(วัน)

106

45

70

66

ต้นทุนผันแปรทั้งหมด(บาท)

8,000

12,000

5,000

8,000

รายได้สุทธิ  (บาท)

15,600

20,520

12,000

12,000

กำไร  (บาท/โรง)

7,600

8,520

7,000

4,000

 
Huai Hong Khrai Royal Development Study Center
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ 053-389228 - 9 โทรสาร 053-389228 - 9 ต่อ 101