ผู้ชมทั้งหมด ครั้ง
 
 
รับฟังรายการ "ใต้ร่มพระบารมีที่ห้วยฮ่องไคร้" โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพียงหมุนคลื่นวิทยุไปที่ สวท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวัน เสาร์ เวลา 15.10-16.00 น. สวท.เชียงใหม่ AM 639 MHz ทุกวัน ศุกร์ เวลา 06.10-07.00 น. เสียงจากแม่โจ้ FM 95.5 MHz ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 15.10-16.00 น. และ มก.เชียงใหม่ AM 612 MHz ทุกวัน พุธ - พฤหัสบดี เวลา 06.30-06.55 น.
         
 11. การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ เพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
 

     การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ จะช่วยลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและลดสารปนเปื้อนจากการตกค้าง
ในผลผลิต ลดต้นทุนการผลิตและลดปัญหาหนี้สิน การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษจะช่วยเพิ่มรายได้ ของผลผลิต
เกษตรกรสามารถปลูก พืชผัก พืชสมุนไพร ผักพื้นบ้าน รวมกัน แบบผสมผสานไว้รับประทานเองและจำหน่ายเป็น
รายได้ครอบครัว มีส่วนร่วมให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกผักที่ปลอดภัยต่อการบริโภค ส่งผลให้เกษตรกรมีสุขภาพดี
รวมถึงทำให้สิ่งแวดล้อมดี

  
 
 


ต้นทุนการผลิต การปลูกผักปลอดสารพิษ (พื้นที่ 1  ไร่)  แบบผสมผสาน 
 


-


ค่าเตรียมดิน   ค่าไถพรวน


1,000


บาท

-

ค่าปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมัก

2,000

บาท

-

ค่าปุ๋ยเคมี   จำนวน  2  กระสอบ (กระสอบละ 900 บาท

1,800

บาท

-

ค่าเมล็ดพันธุ์

3,000

บาท

-

ค่าต้นกล้าผักตามฤดูกาล

1,200

บาท

-

ค่ากากน้ำตาล

150

บาท

-

ค่าสายยาง  1  ม้วน

1,200

บาท

-

ค่ากระบะเพาะเมล็ด

750

บาท

-

ค่ากาวเหนียว จำนวน 2  กระป๋อง (กระป๋องละ 60 บาท)

120

บาท

-

ค่าถุงเหลือง จำนวน  3  กิโลกรัม

120

บาท

-

ค่าอื่น ๆ

500

บาท

รวม

11,840 

บาท

 
 


รายได้ และกำไร  
 

  
ชนิดผัก
ราคาขาย
(บาทต่อกิโลกรัม)
รายได้
(บาทต่อไร่)
กำไร
(บาทต่อไร่)

-


ผักเขียวกวางตุ้ง


15-20


14,440


2,600

-

คะน้า

15-20

21,660

9,820

-

ผักบุ้ง

20-25

15,188

3,348

-

ผักกาดฮ่องเต้

15-30

14,459

2,619

 
Huai Hong Khrai Royal Development Study Center
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ 053-389228 - 9 โทรสาร 053-389228 - 9 ต่อ 101