ผู้ชมทั้งหมด ครั้ง
 
 
รับฟังรายการ "ใต้ร่มพระบารมีที่ห้วยฮ่องไคร้" โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพียงหมุนคลื่นวิทยุไปที่ สวท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวัน เสาร์ เวลา 15.10-16.00 น. สวท.เชียงใหม่ AM 639 MHz ทุกวัน ศุกร์ เวลา 06.10-07.00 น. เสียงจากแม่โจ้ FM 95.5 MHz ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 15.10-16.00 น. และ มก.เชียงใหม่ AM 612 MHz ทุกวัน พุธ - พฤหัสบดี เวลา 06.30-06.55 น.
         
 12. การปลูกส้มโอ (พันธุ์ขาวใหญ่ , พันธุ์ขาวทองดี)
 

        พันธุ์ขาวใหญ่ : ลักษณะผลกลมสูง ผิวผลเรียบมีสีเขียวอมเหลือง กุ้งมีสีขาวอมเหลือง ขนาดกุ้งค่อนข้างใหญ่
มีน้ำมากแต่ไม่แฉะ มีรสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว น้ำหนักเฉลี่ย 1,150 กรัมต่อผล
        พันธุ์ขาวทองดี : ลักษณะผลมีรูปทรงกลมแป้น ที่มีหัวจีบเล็กน้อย ผิวผลเรียบมีสีเขียว เนื้อกุ้งฉ่ำน้ำ สีชมพูอ่อน
มีรสหวานไม่อมเปรี้ยว มีกลิ่นหอมชวนรับประทาน น้ำหนักเฉลี่ย 1,020 กรัมต่อผล

 
 
ข้อมูลการปลูกส้มโอต่อไร่
ระยะปลูก  8x8    เมตร
 
 
ต้นทุนการผลิต
 
 
        ค่าไถพรวนเตรียมดิน

600

บาท

        ค่ากิ่งพันธุ์  ต้นละ 30 บาท (จำนวน 25ต้น)

  750

บาท

        ค่าจ้างขุดหลุมๆ ละ20บาท

   500

บาท

        ค่าปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมัก 

21,574

บาท

        ค่าวางระบบน้ำ

3,000

บาท

รวม

26,424

บาท

 
 
        ผลผลิตรวม

1,875

กิโลกรัม

        รายได้ 

  37,500

บาท

        กำไร/ขาดทุน

   11,076

บาท

 
 

 

 
Huai Hong Khrai Royal Development Study Center
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ 053-389228 - 9 โทรสาร 053-389228 - 9 ต่อ 101