ผู้ชมทั้งหมด ครั้ง
 
 
 
รับฟังรายการ "ใต้ร่มพระบารมีที่ห้วยฮ่องไคร้" โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพียงหมุนคลื่นวิทยุไปที่ สวท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวัน เสาร์ เวลา 15.10-16.00 น. สวท.เชียงใหม่ AM 639 MHz ทุกวัน ศุกร์ เวลา 06.10-07.00 น. เสียงจากแม่โจ้ FM 95.5 MHz ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 15.10-16.00 น. และ มก.เชียงใหม่ AM 612 MHz ทุกวัน พุธ - พฤหัสบดี เวลา 06.30-06.55 น.
         
 19. การปลูกผักไร้ดิน ระบบไฮโดรโพนิกส์
 


      การปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponics) เป็นการปลูกพืชโดยใช้วัสดุอื่นที่ีไม่ใช่ดินเป็นตัวค้ำยันพืชและมีการให้ปุ๋ยและน้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม การปลูกพืชแบบนี้มีหลายระบบ เช่น ระบบการปลูกแบบให้สารละลายไหลผ่านรากเป็นฟิล์มบางหรือเรียกว่า เอ็นเอฟที (NFT) ระบบปลูกที่ให้ระบบรากมีการสัมผัสทั้งอากาศและสารละลายอย่างมีประสิทธิภาพ หรือเรียกว่า ดีอาร์เอฟ (DRF) เป็นต้น มีข้อดีคือสามารถปลูกได้ทุกที่ นอกจากนี้ในบริเวณที่มีดินเสื่อมสภาพ ก็สามารถปลุกพืชด้วยวิธีนี้ได้ผลผลิตที่ปลูกแบบไม่ใช้ดินเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพดี สม่ำเสมอและสะอาดปลอดภัยจากสารพิษ สามารถปลูกได้หลายครั้งต่อปี ใช้พื้นที่การผลิตน้อยแต่ผลตอบแทนคุ้มค่าประหยัด แรงงาน ประหยัดน้ำ และปุ๋ยเนื่องจากมีระบบหมุนเวียนกลับมาใช้อีกตลอดเวลา นอกจากนี้ ผักที่ผลิตได้ยังเป็นผักที่สะอาดและปลอดภัย

ระยะเวลาการผลิต : ๔๕ วัน (ขึ้นกับชนิดผัก) ปลูกได้ตลอดปี

ต้นทุนการผลิต สำหรับโต๊ะขนาด ๖ เมตร จำนวน ๘ รางปลูก ผลิตผักได้ โต๊ะละ ๒๐ กิโลกรัม

 
 

          

 
Huai Hong Khrai Royal Development Study Center
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ 053-389228 - 9 โทรสาร 053-389228 - 9 ต่อ 101