ผู้ชมทั้งหมด ครั้ง
 
 
รับฟังรายการ "ใต้ร่มพระบารมีที่ห้วยฮ่องไคร้" โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพียงหมุนคลื่นวิทยุไปที่ สวท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวัน เสาร์ เวลา 15.10-16.00 น. สวท.เชียงใหม่ AM 639 MHz ทุกวัน ศุกร์ เวลา 06.10-07.00 น. เสียงจากแม่โจ้ FM 95.5 MHz ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 15.10-16.00 น. และ มก.เชียงใหม่ AM 612 MHz ทุกวัน พุธ - พฤหัสบดี เวลา 06.30-06.55 น.
         
 19. การผลิตไม้ดอกนอกฤดู
 
            ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นพืชเสริมที่ทำรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตได้อย่างน่าพอใจโดยทั่วไปการปลูก
ไม้ดอกตามฤดูกาล ซึ่งมีสภาพแวดล้อมเหมาะสม ทำให้พืชมีการเจริญเติบโตสมบูรณ์ แข็งแรง ได้ดอกมีคุณภาพดี
อย่างไรก็ตามราคาผลผลิตของไม้ดอกในฤดูมักตกต่ำ เนื่องจากมีพืชออกสู่ตลาดในปริมาณมาก นอกจากนี้ช่วงเวลา
จำหน่ายดอกไม้ในตลาดยังเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ดังนั้นการผลิตไม้ดอกนอกฤดู
จึงเป็นเทคโนโลยีทางเลือกสำหรับเกษตรกร เพื่อผลิตไม้ดอกให้ออกดอกเพื่อจำหน่ายได้ตลอดปี หรือหลายรุ่นต่อปี
ทำให้สามารถวางแผนการผลิตให้พืชออกดอกตามเทศกาลหรือช่วงเวลาที่ผู้บริโภคมีความต้องการใช้ไม้ดอกใน
ปริมาณมาก เช่น งานไม้ดอกไม้ประดับ วันวาเลนไทน์ เทศกาลคริสมาสต์ ปีใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นการผลิตที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด สามารถวางจำหน่ายในตลาดได้หลายช่วงเวลา
 
 

          ชนิดของไม้ดอกที่สามารถผลิตได้ตลอดปี : ปทุมมาและกระเจียว แกลดิโอลัส

            พันธุ์พืชแนะนำ

 
 
 
 

ต้นทุนการผลิตและรายได้ต่อไร่

 
 
1.ปทุมมาและกระเจียว (ต่อไร่) : ใช้หัวพันธุ์ ประมาณ 8000 หัวต่อไร่
(ซื้อหัวพันธุ์เมื่อลงทุนครั้งแรก หลังจากนั้นใช้หัวพันธุ์จากที่ผลิตได้)
รายงาน
จำนวน
        1. ต้นทุนค่าหัวพันธุ์ (บาท)

24,000

บาท

        2. ต้นทุนค่าวัสดุการเกษตร ปุ๋ย สารเคมีกำจัดศัตรูพืช(บาท)

  11,000

บาท

        3. ค่าแรงเตรียมดิน ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว(บาท)

   15,000

บาท

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รวมต้นทุน (บาท)

50,000

บาท

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        ผลผลิตดอกต่อไร่ (ดอก) (เฉลี่ย 3 ดอกต่อกอ)

   24,000

บาท

        รายได้จากการจำหน่ายดอก (บาท) (เฉลี่ยดอกละ 3 บาท)

   72,000

บาท

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        ผลผลิตหัวพันธุ์ (หัว)

   24,000

บาท

        รายได้จากการจำหน่ายหัวพันธุ์ (เฉลี่ยหัวละ 3 บาท)

   72,000

บาท

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        รวมรายได้จากจำหน่ายดอกและหัวพันธุ์

   144,000

บาท

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำไรสุทธิต่อไร่

   94,000

บาท

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    • แกลดิโอลัส ปลูกหัวพันธุ์แกลดิโอลัส  35,000 หัวต่อไร่
      (ซื้อหัวพันธุ์ในปีแรก ปีถัดไปใช้หัวจากที่ผลิตได้)
รายงาน
จำนวน
        1. ต้นทุนค่าหัวพันธุ์ (หัวละ 5 บาท)

175,000

บาท

        2. ต้นทุนค่าวัสดุการเกษตร ปุ๋ย สารเคมีกำจัดศัตรูพืช(บาท

  10,000

บาท

        3. ค่าแรงเตรียมดิน ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว(บาท)

   75,000

บาท

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รวมต้นทุน (บาท)

260,000

บาท

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        ผลผลิตดอกต่อไร่ (ดอก) (เฉลี่ย 1 ดอกต่อกอ)

   35,000

บาท

        รายได้จากการจำหน่ายดอก (บาท) (เฉลี่ยดอกละ 5 บาท)

   175,000

บาท

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        ผลผลิตหัวพันธุ์ (หัว)

   70,000

บาท

        รายได้จากการจำหน่ายหัวพันธุ์ (เฉลี่ยหัวละ 5 บาท)

   350,000

บาท

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        รวมรายได้จากจำหน่ายดอกและหัวพันธุ์

   525,000

บาท

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำไรสุทธิต่อไร่

   265,000

บาท

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Huai Hong Khrai Royal Development Study Center
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ 053-389228 - 9 โทรสาร 053-389228 - 9 ต่อ 101