ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5338-9228 , 0-5338-9229

ข่าวประจำเดือน
เดือน ธันวาคม 2559
30 ธันวาคม 2559
    จุดบริการประชาชน "เพลียนัก...แวะพักก่อน"
15 ธันวาคม 2559
    พิธีเปิดงาน "ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์"
14 ธันวาคม 2559
    วางศิลาฤกษ์ "หอเฉลิมพระเกียรติฯ"
11 ธันวาคม 2559
    บรรยากาศการงาน"ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์"
5 ธันวาคม 2559
    พิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพ
2 ธันวาคม 2559
    พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)
เดือน พฤศจิกายน 2559
8 พฤศจิกายน 2559
    ภริยารัฐมนตรีงานชลประทานโลกครั้งที่ 2 ปี 2559
7 พฤศจิกายน 2559
    รัฐมนตรีงานชลประทานโลกครั้งที่ 2 ปี 2559
เดือน ตุลาคม 2559
20 ตุลาคม 2559
    นายสุรัช ธนูศิลป์ จัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลสัตตมวาร
7-8 ตุลาคม 2559
    เยาวชนอาเชียนเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงฯ
4 ตุลาคม 2559
    ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการเยาวชนอาเซียน
เดือน กันยายน 2559
26 กันยายน 2559
    ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานศูนย์ฯ
24 กันยายน 2559
    คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนพระมหากษัตริย์
13 กันยายน 2559
    ประชุมกลุ่มบริหารจัดการประมงอ่าง 7
8 กันยายน 2559
    สภากาแฟ และประชุมประจำเดือน กันยายน 2559
6 กันยายน 2559
    ผศร.ให้สัมภาษณ์และถ่ายทำสกู๊ปข่าวภาคภาษาอังกฤษ (NBT World)
5 กันยายน 2559
    ประชุมเตรียมความพร้อม "เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท"
5 กันยายน 2559
    สำนักงาน กปร. จัดประชุมคณะทำงานศูนย์ฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานงบประมาณปี 2559
เดือน สิงหาคม 2559
31 สิงหาคม 2559
    ผศร.เยี่ยมชมการทำงานงานป้องกันและควบคุมไฟป่า
30 สิงหาคม 2559
    ผศร.เยี่ยมชมการทำงานงานเกษตรกรรมประณีต
23 สิงหาคม 2559
    พิธีลงนามบันทึก ข้อตกลง MOU
18 สิงหาคม 2559
    งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559
10 สิงหาคม 2559
    พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เดือน กรกฎาคม 2559
28 กรกฎาคม 2559
    พิธีถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
26 กรกฎาคม 2559
    โครงการสาธิตการเพาะขยายพันธุ์ชะมดเช็ด และอีเห็น
25 กรกฎาคม 2559
    สภากาแฟ และประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2559
16 - 20 กรกฎาคม 2559
    ศูนย์บริการท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติในช่วงวันหยุดเทศกาล
12 - 14 กรกฎาคม 2559
    โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์
5 กรกฎาคม 2559
    ประชุมคณะทำงานด้านขยายผลโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
1 กรกฎาคม 2559
    ประชุมการดำเนินการแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่
1 กรกฎาคม 2559
    กิจกรรมปลูกป่า ภายใต้โครงการ "60 พรรษา 60 หมู่บ้าน 6 ศูนย์ศึกษา" ณ บ้านหนองกอก แจ้ห่ม
เดือน มิถุนายน 2559
30 มิถุนายน 2559
    โครงการฝึกอบรมการเกษตร แบบผสมผสานฯ
22 มิถุนายน 2559
    ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2559
22 มิถุนายน 2559
    พิธีเปิด "ปลูกไทย...ในแบบพ่อ" รุ่นที่ 2
19 มิถุนายน 2559
    โครงการอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม กอ.รมน. ร่วมกับ กศน.
11 มิถุนายน 2559
    สืบชาตาป่าไม้ และ สายน้ำแม่กวง-แม่ลาว
11 มิถุนายน 2559
    พิธีปิดโครงการปลูกไทย...ในแบบพ่อ รุ่นที่ 1 (สร้างฝาย และปลูกป่า)
9 มิถุนายน 2559
    พิธีเปิดโครงการปลูกไทย...ในแบบพ่อ รุ่นที่ 1
9 มิถุนายน 2559
    พิธีทำบุญตักบาตร เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
เดือน พฤษภาคม 2559
24 พฤษภาคม 2559
    สภากาแฟ และประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2559
11 พฤษภาคม 2559
    สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย
เดือน เมษายน 2559
26 เมษายน 2559
    พิธีรดน้ำ - ดำหัว ผศร. ห้วยฮ่องไคร้
8 เมษายน 2559
    ประชุมวิทยากร ประจำศูนย์ฯ
7 เมษายน 2559
    ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2559
2 เมษายน 2559
    พิธีทำบุญตักบาตร และถวายพระพรสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ
เดือน มีนาคม 2559
8 มีนาคม 2559
    ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาดุสิตดาลัย
เดือน กุมภาพันธ์ 2559
29 กุมภาพันธ์ 2559
    พิธีเปิด "งานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23 กุมภาพันธ์ 2559
    คณะศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เยี่ยมชมศูนย์ฯ
18 กุมภาพันธ์ 2559
    คณะผู้เกษียณอายุจากกรมป่าไม้ เยี่ยมชมศูนย์ฯ
11 กุมภาพันธ์ 2559
    คณะผู้บริหารกรมชลประทานประธานชลประทานโลก
2 กุมภาพันธ์ 2559
    คณะทำงานศูนย์ฯ ประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำภายในศูนย์ฯ
เดือน มกราคม 2559
14 มกราคม 2559
    คณะอนุกรรมการวิชาการฯ ติดตามผลการดำเนินงานด้านวิชาการ
13 มกราคม 2559
    อบรมการปลูกหญ้าแฝกในงานชลประทาน
7 มกราคม 2559
    "งานวันเด็ก ปี 2559" ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้