ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5338-9228 , 0-5338-9229

ข่าวประจำเดือน
เดือน เมษายน 2560
24 เมษายน 2560
    ประชุมปฏิบัติการการกำหนดขอบเขตพื้นที่ภูมิสารสนเทศ
10 เมษายน 2560
    ประชุมหารือร้านค้าสวัสดิการศูนย์ฯ
5 เมษายน 2560
    การนำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เดือน มีนาคม 2560
10 มีนาคม 2560
    สภากาแฟ ครั้งที่ 2/2560 ณ งานศึกษาและพัฒนาสัตว์ป่าในพื้นที่ต้นน้ำ
เดือน กุมภาพันธ์ 2560
14 กุมภาพันธ์ 2560
    ประชุมหารือการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ประจำปี 2560
2 กุมภาพันธ์ 2560
    สภากาแฟ ครั้งที่ 1/2560 ณ งานศึกษาและพัฒนาป่าไม
เดือน มกราคม 2560
16 มกราคม 2560
    การฝึกอบรมการใช้เครื่องมือตรวจวัดอากาศ
16 มกราคม 2560
    ประชุมประจำเดือน มกราคม 2560
12 มกราคม 2560
    กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2560