ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5338-9228 , 0-5338-9229

ข่าวประจำเดือน
 
เดือน ธันวาคม 2560
12 ธันวาคม 2560
   พิธีเปิดงานนิทรรศการ 35 ปี
8 ธันวาคม 2560
    ประชุมงาน 35 ปี
4 ธันวาคม 2560
    สถานบันวิจัยดาราศาสตร์
 
เดือน พฤศจิกายน 2560
29 พฤศจิกายน 2560
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดเชียงใหม่
21 พฤศจิกายน 2560
   ประชุมคณะอนุกรรมการด้านน้ำและระบบนิเวศของนาข้าวโลก
20 พฤศจิกายน 2560
   ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านพัสดุของศูนย์ฯ
8 พฤศจิกายน 2560
   ร่วมจัดนิทรรศการ งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8
7 พฤศจิกายน 2560
   ประชุมหารือเรื่อง งาน 35 ปี
 
เดือน ตุลาคม 2560
17-18 ตุลาคม 2560
    สำนักงาน กปร. ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา
 
เดือน กรกฎาคม 2560
27 กรกฎาคม 2560
    พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
26 กรกฎาคม 2560
    อบรมและพัฒนาวิทยากรศูนย์ ปี 2560
24 กรกฎาคม 2560
    ค่าย RDPB Camp 7
14 กรกฎาคม 2560
    อบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ รุ่นที่ 4
3 กรกฎาคม 2560
    ถวายเทียนจำนำพรรษา
เดือน มิถุนายน 2560
14 มิถุนายน 2560
    อบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ รุ่นที่ 3
14 มิถุนายน 2560
    อบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ รุ่นที่ 2
13 มิถุนายน 2560
    วันครบรอบ 115 ปี กรมชลประทาน
6 มิถุนายน 2560
    โครงการสัมมนาความรู้ฯ แก่กองกำลังกองทัพบกเมียนมาและไทย
เดือน พฤษภาคม 2560
16 พฤษภาคม 2560
    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560
9 พฤษภาคม 2560
    ประชุมประจำเดือนเมษายน 2560
5 พฤษภาคม 2560
    ประชุมหารือติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2559
3 พฤษภาคม 2560
    University technology mara ประเทศมาเลเซีย
เดือน เมษายน 2560
28 เมษายน 2560
    โครงการทดสอบสาธิตการทำนาข้าวด้วยตอซังวิธีใหม่
28 เมษายน 2560
    การอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ รุ่นที่ 1
24 เมษายน 2560
    ประชุมปฏิบัติการการกำหนดขอบเขตพื้นที่ภูมิสารสนเทศ
10 เมษายน 2560
    ประชุมหารือร้านค้าสวัสดิการศูนย์ฯ
5 เมษายน 2560
    การนำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เดือน มีนาคม 2560
10 มีนาคม 2560
    สภากาแฟ ครั้งที่ 2/2560 ณ งานศึกษาและพัฒนาสัตว์ป่าในพื้นที่ต้นน้ำ
เดือน กุมภาพันธ์ 2560
14 กุมภาพันธ์ 2560
    ประชุมหารือการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ประจำปี 2560
2 กุมภาพันธ์ 2560
    สภากาแฟ ครั้งที่ 1/2560 ณ งานศึกษาและพัฒนาป่าไม
เดือน มกราคม 2560
16 มกราคม 2560
    การฝึกอบรมการใช้เครื่องมือตรวจวัดอากาศ
16 มกราคม 2560
    ประชุมประจำเดือน มกราคม 2560
12 มกราคม 2560
    กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2560