ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5338-9228 , 0-5338-9229

ข่าวประจำเดือน
 
เดือน กุมภาพันธ์ 2561
12 กุมภาพันธ์ 2561
    ประชุมพัสดุ
 
เดือน มกราคม 2561
29 มกราคม 2561
    NARIT
16 มกราคม 2561
    อธิบดีกรมปศุสัตว์
4 มกราคม 2561
    ทำบุญตักบาตร ณ สวนหกศูนย์