ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5338-9228 , 0-5338-9229 ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นอุตสาหกรรม
     

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๐
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ, ศูนย์เด็กเล็กสิรินธร,เทศบาลตำบลแม่โป่ง, คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ณ สวนหกศูนย์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐

 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
     
    ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/hongkhrai/