ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5338-9228 , 0-5338-9229 ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นอุตสาหกรรม
     

ประชุมหารือการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ประจำปี ๒๕๖๐
โดยนายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ นำหัวหน้างาน และวิทยากร
เข้าร่วมประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ประจำปี ๒๕๖๐
ณ สวนหกศูนย์
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
    ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/hongkhrai/