ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5338-9228 , 0-5338-9229 ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นอุตสาหกรรม
     

สภากาแฟ และประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
โดยนายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ นำหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ณ งานศึกษาและพัฒนาสัตว์ป่าในพื้นที่ต้นน้ำ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐

 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
    ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/hongkhrai/