ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5338-9228 , 0-5338-9229 ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นอุตสาหกรรม
     

การฝึกอบรมเกษตรทฤษฏีใหม่ รุ่นที่ ๑
โครงการปฏิบัติการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยมีนายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรม
และมอบประกาศนียบัตร พร้อมปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมฝึกอบรม
ณ สวนหกศูนย์
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

 
   
 
     
 
   
 
   
 
   
 
     
    ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/hongkhrai/