ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5338-9228 , 0-5338-9229 ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นอุตสาหกรรม
     

โครงการทดสอบสาธิตการทำนาข้าวด้วยตอซังวิธีใหม่ : ปลูกหนึ่งเก็บเกี่ยวมากกว่าสาม
นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน ได้ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการทดสอบการทำนาข้าวด้วยตอซังวิธีใหม่
เป็นวิธีการปลูกข้าววิธีใหม่ที่พัฒนาต่อยอดมาจากวิธีการทำนาข้าวแบบซาลิบู และไม่เคยมีการดำเนินการทำนาข้าวโดยวิธีนี้มาก่อน
ณ แปลงเกษตรทฤษฏีใหม่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

 
     
 
   
 
     
 
   
 
   
 
   
 
     
    ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/hongkhrai/