ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5338-9228 , 0-5338-9229 ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นอุตสาหกรรม
     

Universiry Technology Mara ประเทศมาเลเซีย
เดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และร่วมสร้างฝายต้นน้ำลำธาร
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 
     
 
   
 
     
 
   
 
   
    ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/hongkhrai/