ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5338-9228 , 0-5338-9229 ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นอุตสาหกรรม
     

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ได้จัดฝึกอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ รุ่นที่ ๓
โครงการปฎิบัติการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แก่เกษตรกรจากโครงการชลประทานเชียงใหม่ จำนวน ๕๐ คน
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

 
     
 
   
 
     
 
   
    ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/hongkhrai/