ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5338-9228 , 0-5338-9229 ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นอุตสาหกรรม
     

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB camp) รุ่นที่ ๗
จัดระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ภายใต้แนวคิด "รักษ์น้ำ รักษ์ป่า พัฒนาอาชีพ"
มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ รวม ๑๐๐ คน
และในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชน
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 
     
 
   
 
     
 
     
 
     
    ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/hongkhrai/