ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5338-9228 , 0-5338-9229 ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นอุตสาหกรรม
     

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
ต้อนรับคณะรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้
วันที่ 29 กันยายน 2560

    ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/hongkhrai/