ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5338-9228 , 0-5338-9229 ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นอุตสาหกรรม
     

สำนักงาน กปร. ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา จัดอบรมตรวจวัดอากาศภาคสนาม
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2560

 
     
 
   
 
     
 
     
    ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/hongkhrai/