ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5338-9228 , 0-5338-9229 ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นอุตสาหกรรม
 
      >>>> กิจกรรมย้อนหลัง
   
>>>> วันที่ 15 ธันวาคม 2554
   
>>>> วันที่ 13 ธันวาคม 2554
   
>>>> วันที่ 27 พฤศจิกายน 2554
   
>>>> วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554
   
>>>> วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554
   
>>>> วันที่ 18 พฤศจิกายน 2554
   
>>>> วันที่ 18 พฤศจิกายน 2554
   
>>>> วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554
   
>>>> วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554
   
>>>> วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554
   
>>>> วันที่ 2 พฤศจิกายน 2554
   
>>>> วันที่ 28 กันยายน 2554
   
>>>> วันที่ 18 กันยายน 2554
   
>>>> วันที่ 04 กันยายน 2554
   
>>>> วันที่ 04 กันยายน 2554
   
>>>> วันที่ 02 กันยายน 2554
   
>>>> วันที่ 28 กันยายน 2554
   
>>>> วันที่ 28 กันยายน 2554
   
>>>> วันที่ 18 กันยายน 2554
   
>>>> วันที่ 30 สิงหาคม 2554
   
>>>> วันที่ 30 สิงหาคม 2554
   
>>>> วันที่ 30 สิงหาคม 2554
   
>>>> วันที่ 30 สิงหาคม 2554
   
>>>> วันที่ 24 สิงหาคม 2554
   
>>>> วันที่ 24 สิงหาคม 2554
   
>>>> วันที่ 28 มิถุนายน 2554
   
>>>> วันที่ 28 มิถุนายน 2554
   
>>>> วันที่ 28 มิถุนายน 2554
   
>>>> วันที่ 20 มิถุนาคม 2554
   
>>>> วันที่ 16 มิถุนายน 2554
   
>>>> วันที่ 10 มิถุนายน 2554
   
>>>> วันที่ 9 เมษายน 2554
   
>>>> วันที่ 9 เมษายน 2554
   
>>>> วันที่ 8 เมษายน 2554
   
>>>> วันที่ 8 เมษายน 2554
   
>>>> วันที่ 8 เมษายน 2554
   
>>>> วันที่ 8 เมษายน 2554
   
>>>> วันที่ 1 เมษายน 2554
   
>>>> วันที่ 24 มีนาคม 2554