ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5338-9228 , 0-5338-9229
     
กลุ่มขยายผลจัดการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของหน่วยงานในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
วันที่ 1-3 มีนาคม 2554 จำนวน 110 ท่าน
เรื่อง การสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น การปลูกหญ้าแฝก เกษตรทฤษฎีใหม่